Değişen varyanslı ve otokorelasyonlu hataya sahip lineer regresyon modellerinde hata yapılarının ve yanlı tahmin edicilerin incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: Tuğba Söküt

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Mahmude Revan Özkale