Bankacılık Sektöründe Kredi Riski Yönetimi: Türk Bankacılık Sektöründe Kredi Riskini Belirleyen Değişkenler Üzerine Bir Uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çukurova Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2011

Student: Tunahan AVCI

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): YILDIRIM BEYAZIT ÖNAL