Saha araştırmalarında "Discrete Multivariate" yöntemlerin uygulanabilirliği araştırması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim, Turkey

Approval Date: 1997

Student: Yaşar Sertdemir

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): HÜSEYİN REFİK BURGUT