Öğretmen, Avukat ve Doktor Meslek Gruplarında Din Anlayışı -Adana Örneği (Lawyers, doctors, teachers occupational group's religion understanding (Adana sample)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çukurova Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2015

Student: MURAT ÇELİK

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): ABDULLAH ÖZBOLAT