Kazakistan Bankacılık Sektöründe Özelleştirme Uygulamaları, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çukurova Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2002

Student: Maral TEMİRGALİYEVA

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): YILDIRIM BEYAZIT ÖNAL