Ratings of various gear design approaches and a translation technique for spiral bevel gear design


Creative Commons License

Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Mühendisliği, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: English

Student: MEHMET ONUR OĞULATA

Consultant: Necdet Geren

Abstract:

Bu tezde, spiral konik dişli tasarımı, çeşitli ulusal ve uluslararası standartlara ve makine elemanı ders kitaplarına göre tasarlanmıştır. Sayısal analiz, her yaklaşım için yapılan tasarımdan elde edilen analitik sonuçlar (modül (m) ve alın genişliği (F)) kullanılarak yapılmıştır. Nümerik analiz Ansys yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Her yaklaşım için boyutsuz dişli derecelendirme sayıları (GRi) elde edilmiştir ve daha sonra türetilmiş korelasyon denklemleri boyutsuz dönüşüm faktörlerini (CF'ler) oluşturmak için kullanılır. CF'ler tasarımcıların ve mühendislik öğrencilerinin bir yaklaşımdan ANSI / AGMA Standardına kolayca dönüşmesini sağlar. Buna ek olarak, tasarımcının GRi değerlerini kullanarak dişli diş hacmini optimize etmesine izin verir.