Bazı Turunçgil Melezlerinde Citrus Tristeza Virüsüne (CTV) Dayanıklılığın Moleküler Markörlerle Belirlenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri, Turkey

Approval Date: 2017

Student: Burcu GÖKSU

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): YILDIZ AKA KAÇAR