İktisat Teorisinde Balassa-Samuelson Hipotezi Ve Türkiye Ekonomisi İçin Sınanması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Turkey

Approval Date: 2012

Student: Almıla Burgaç

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): FİKRET DÜLGER