Akut Lenfoblastik Lösemili Çocuklarda VEGF-A, MMP-2, MMP-9, TIMP-1 ve TIMP-2 Genlerinin Ekspresyon ve Metilasyon Düzeylerindeki Değişikliklerin İncelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji, Turkey

Approval Date: 2014

Student: Nihal İnandıklıoğlu

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): OSMAN DEMİRHAN