Muhammed Esed?in Ahkam Ayetlerini Açıklayışı ve Bunların İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çukurova Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2005

Student: HAYRİYE BUYURAN

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): NASİ ASLAN