Akciğer kanserli hastalarda gözlenen kromozomal düzensizlikler ile hücre ölüm reseptörü-4 genindeki polimorfizmlerin incelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji, Turkey

Approval Date: 2008

Student: Deniz Taştemir

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): OSMAN DEMİRHAN