"Yatırımcı Duyarlılığının Türev Piyasa Getirilerine Olan Etkisinin Araştırılması Üzerine Bir Çalışma"


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Çukurova Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Gözde TÜRKMEN

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): YILDIRIM BEYAZIT ÖNAL