Hanehalkı Harcamaları Olasılıklarını Sıralı Regresyon Modeli ile Tahmin Etme


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: Engin ARICAN

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Mahmude Revan Özkale