Denetim birimi olarak YMM'lerin vergi kaybını önlemede etkisi: YMM'ler üzerine uygulamalı bir araştırma


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

Approval Date: 2010

Student: Kayahan TÜM

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): TURGUT ÇÜRÜK