ATIK ÇAMURUN İYİLEŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN BİTKİSEL ARITIM'IN (FİTOREMEDİYASYON) KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Cukurova University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Cem KÖSEOĞLU

Consultant: Binnaz Zeynep Zaimoğlu

Abstract:

Bu çalışmada, Aptenia Cordifolia, Carpobrotus Edulis ve B.Delagoensis Tubiflorum bitkileri ile Adana Batı Atıksu Arıtma Tesisi'nden alınan arıtma çamurunun ağır metal içeriğinin düşürülmesi ve süs bitkileri yetiştiriciliğinde bitki yetiştirme ortamı olarak kullanılabilirliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmada bitkilerin gelişimi için üç ayrı yaşam ortamı sağlanmıştır. Bunlar: 1-Toprak 2- Diatomit + stabilize arıtma çamuru 3- Bazaltik tüfle + stabilize arıtma çamuru kullanılmıştır. Çalışma 90 gün devam etmiş ve sulama C1S1 sınıfı suyla yapılmıştır. Çalışma sonucunda ortamda ve, kök ve yaprak/gövde olarak, bitkilerin bünyesinde kalan ağır metal miktarı belirlenmiştir. Diatomit ile hazırlanan yetiştirme ortamında Cr, Fe, Ni ve Mn için en yüksek verimi sırasıyla % 91,13, % 80,55, % 88,01 ve % 62,27 oranlarında B. Tubiflorum bitkisi sağlanmıştır. Aynı ortamda Cu ve Pb için en yüksek verimi sırasıyla % 45,19, % 73,41 oranlarında C. Edulis bitkisi sağlamıştır. Bazaltik tüfle hazırlanan ortamda ise Cr, Cu, Pb, Fe ve Ni için en yüksek verimi sırasıyla % 82,01, % 48,71, % 51,89, % 66,16 ve % 72,58 oranlarında A. Cordifolia bitkisi sağlanmıştır. Aynı sette Mn için en yüksek verimi % 59,33 oranında C. Edulis bitkisi sağlamıştır. Bu çalışmada stabilize arıtma çamurunun tüfle karıştırılmasının süs bitkileri yetiştiriciliğinde Aptenia Cordifolia, Carpobrotus Edulis ve B.Delagoensis Tubiflorum bitkilerinin büyümesine sağlayabildiğinden atık çamurun süs bitkileri yetiştiriciliği sektöründe bitki yetiştirme ortamı olarak kullanım olanağına dikkat çekilmiştir. Aynı zamanda hazırlanan bitki yetiştirme ortamlarına Türkiye'de çokça bulunana diatomitin eklenmesinin de bitkilerin ağır metal alımlarına katkı sağlandığı belirlenmiştir.