DRENAJ KANALLARINDA MEVSİMSEL KİRLENMENİN BELİRLENMESİ, AŞAĞI SEYHAN ÖRNEĞİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Cukurova University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Şevki İSKENDEROĞLU

Consultant: Binnaz Zeynep Zaimoğlu

Abstract:

Bu araştırmada, Drenaj Kanallarındaki mevsimsel kirlenmenin değişiminin belirlenmesine çalışılmıştır. Değişimin incelenmesi sonucu sulamanın baĢlaması ile drenaj kanallarında pH, NH3-N, BOD5, DO, Ec, Na, Ca, Mg, Fe, TDS değerlerlerinde bir miktar yükselme olduğu belirlenmiştir.