Sosyal Beceri Eğitiminin Ergenlerin Kişiler Arası İlişki Düzeylerine Etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri, Turkey

Approval Date: 2000

Student: Fatma Uzamaz

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): SONGÜL SONAY GÜÇRAY