Yönetişim Kalitesi, Kamu Harcamalarının Kompozisyonu ve İktisadi Büyüme: Türkiye Ekonomisi Üzerine Ampirik Bir Analiz


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Ebru Canıkalp

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): İLTER ÜNLÜKAPLAN