Endüstri 4.0 Devrimi İle Birlikte Yeni Nesil Teknolojilerinin İşgücü Üzerine Doğrudan ve Dolaylı Etkileri: Geleceğe Bakış


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çukurova Üniversitesi, Turkey

Student: İsmail Serkan Büyüksarı

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): ERHAN İŞCAN