Yaratıcı Drama Yönteminin Öğrencilerin Öğrenme Stillerine Göre Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Tutumlarına, Akademik Başarılarına ve Kalıcılığa Etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlköğretim Bölümü, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: Özge Uygungül

Supervisor: Özlem Kaf