Suç İşleyen ve İşlemeyen Ergenlerin Düşmanca Niyet Yükleme Yanlılıkları ve Bazı Ailesel Özelliklerinin Karşılaştırılması.


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri, Turkey

Approval Date: 2011

Student: Hülya Güven

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): SONGÜL SONAY GÜÇRAY