Cr (VI) İyonunun Süs Bitkileri Kullanılarak Topraktan Gideriminin Araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Cukurova University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Nihal BAŞÇI

Consultant: Binnaz Zeynep Zaimoğlu

Abstract:

Bu çalışmada, Aptenia Cordifolia, Brassica Juncea, Brassica Oleracea ve Alyssum Maritima süs bitkileri ile farklı konsantrasyonlarda K2Cr2O7 (potasyumdikromat) kullanılarak hazırlanmış olan sentetik atık su verilen topraktaki Cr (VI) iyonunu en yüksek düzeyde alabilen, yüksek Cr (VI) konsantrasyonu seviyelerinde yaşayarak Cr (VI) iyonunu tolere edebilen bitki çeşidinin tespiti ve bu bitkiler yardımıyla topraktan Cr (VI) iyonunun temizlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada hazırlanan sentetik atıksuyun Cr (VI) konsantrasyonları 2,6 ppm, 13 ppm, 26 ppm, 52 ppm olarak belirlenmiştir ve çalışmada bitkilerin gelişimi için torf yaşam ortamı kullanılmıştır. Çalışma 120 gün devam etmiş ve ilk 45 gün çeşme suyu ile sulama yapılmıştır. Geri kalan 75 gün de farklı konsantrasyonlarda hazırlanan Cr (VI) çözeltileri ile sulama yapılmıştır. Çalışma sonucunda bitkiler yetiştirildiği ortam (torf), kök, gövde ve yaprak olarak ayrılmıştır ve bitkilerin bünyelerinde kalan Cr (VI) iyonu miktarları belirlenmiştir. Torf ile hazırlanan bitki ortamlarına uygulanan en yüksek konsantrasyondaki Cr (VI) iyonunu bünyesine alabilen bitkiler ise sırasıyla Alyssum Maritima> Brasssica Juncea> Brassica Oleracea> Aptenia Cordifolia'dır. Yapılan Cr (VI) analizine göre Brasssica Juncea, Brassica Oleracea, Aptenia Cordifolia bitkilerinde ki birikim mg/kg (kuru) cinsinden en çok kök bölgesinde sonra gövde+yapraklarda olacak şekilde belirlenmiştir. Ancak yapılan Cr (VI) analizine göre Alyssum Maritima bitkisinde ki Cr (VI) mg/kg (kuru) cinsinden en çok gövde+yaprak bölgesinde sonra kök bölgesinde olacak şekilde belirlenmiştir.