Lüzûmî Ahmed Efendi Dîvânı (İnceleme-Transkripsiyonlu Metin-Dizin)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları, Turkey

Approval Date: 2016

Student: Davut Ertem

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): NURAN ÖZTÜRK