900-1800 Mhz Radyofrekans Elektromanyetik Alanin (Rf-Ema) İnsan Fetal Hücre Kültürlerinde Kromozomlar Üzerine Etkileri.


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Tıp Bilimleri, Turkey

Approval Date: 2014

Student: İnayet Nur Uslu

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): OSMAN DEMİRHAN