Bağımsız Dış Denetim Kalitesinin Kar Yönetimi Üzerine Etkisi: İmkb?de Kayıtlı İşletmeler Üzerine Bir Uygulama


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

Approval Date: 2012

Student: Alparslan Yaşar

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): TURGUT ÇÜRÜK