Bilgisayar destekli bağımsız muhasebe denetiminde güvenilirliği etkileyen faktörler: Türkiye'deki bağımsız denetçiler üzerine bir araştırma


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme, Turkey

Approval Date: 2014

Student: Koray TUAN

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): TURGUT ÇÜRÜK