Ergenlerde Olumlu Sosyal Davranışları Yordamada Koruyucu Kaktörler ve Bazı Kişisel Değişkenlerin Rolü.


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri, Turkey

Approval Date: 2012

Student: Zeynep Aydın Sümbül

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): SONGÜL SONAY GÜÇRAY