NİŞASTA SANAYİ ATIKSULARININ BİTKİSEL İYİLEŞTİRİLME (FİTOREMEDİASYON) KAPASİTESİNE MİKORİZAL SİMBİYOZUN ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Cukurova University, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği, Turkey

Approval Date: 2008

Thesis Language: Turkish

Student: Suna YILDIZ

Consultant: Binnaz Zeynep Zaimoğlu

Abstract:

Bu çalışmada, Typha latifolia bitkisi ile Amylum Nişasta Sanayi ve Tic. AŞ.'den alınan ön arıtmaya tabi tutulmuş organik içeriği yüksek nişasta atıksularının yeşil ıslahı sırasında mikorizal simbiyozun davranışları araştırılmış ve atıksuyun ileri arıtılmasına bir alternatif olarak sunulmuştur. Typha latifolia bitkisinin Arbüsküler Mikorizal Mantarla (AMF) enfeksiyonunun sağlanması amacıyla, Glamus etinucatum cinsi mikorizal mantar kullanılmıştır. Çalışmada üçer tekerrürden oluşan iki farklı ortam kullanılmıştır. Her iki ortamda da atıksu ile sulanan deney düzeneği ve içme suyu ile sulanan kontrol düzeneği oluşturulmuş ve ortamlar mikorizal simbiyozlu (+M) ve simbiyozsuz (-M) olarak ikiye ayrılmıştır. Bitkilerin mikorizal simbiyozu ve yeni ortamlarına adaptasyonu sağlandıktan sonra atıksuyla sulama işlemine geçilmiştir.