Şehâdet-Nâme-i Veysî (inceleme-Tenkitli Metin)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları, Turkey

Approval Date: 2015

Student: Sevinj Musayeva

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): NURAN ÖZTÜRK