Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

  • 2016 - 2018 Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

    Yayın Kurul Üyesi

Etkinlik Organizasyonlarındaki Görevler

  • Kasım 2016 Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu-3 "Ramazanoğulları Beyliği"

    Bilimsel Kongre / Sempozyum Organizasyonu

    Düzenli A.

    Adana, Türkiye