Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Professor

  Cukurova University, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri

 • 2007 - 2021 Professor

  Mersin University, Faculty Of Pharmacy, Department Of Basıc Pharmaceutıcal Scıences

 • 2002 - 2007 Associate Professor

  Mersin University, Faculty Of Pharmacy, Department Of Basıc Pharmaceutıcal Scıences

 • 2001 - 2002 Associate Professor

  Mersin University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Chemıstry

 • 1997 - 2001 Assistant Professor

  Mersin University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Chemıstry

 • 1993 - 1997 Research Assistant

  Mersin University, Faculty Of Arts And Scıences, Department Of Chemıstry

 • 1991 - 1993 Research Assistant

  Cukurova University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya

Managerial Experience

 • 2023 - Continues Fakülte Öz Değerlendirme Komitesi (FÖDEK) Üyesi

  Cukurova University, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri

 • 2022 - Continues Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Başkanı

  Cukurova University, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri

 • 2022 - Continues Vice Dean

  Cukurova University, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri

 • 2021 - Continues Enstitü Kurul Üyeliği

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü

 • 2021 - Continues Head of Department

  Cukurova University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoteknoloji

 • 2021 - Continues Member of the Senate

  Cukurova University, Rektorluk, Rektorluk

 • 2021 - Continues Ç.Ü Bilimsel Araştırma Stratejileri Kurulu (ÇÜBASK) Üyeliği

  Cukurova University, Rektorluk

 • 2021 - Continues Fakülte Kurulu Üyesi

  Cukurova University, Eczacılık Fakültesi

 • 2021 - Continues Head of Department

  Cukurova University, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri

 • 2021 - Continues Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Cukurova University, Eczacılık Fakültesi

 • 2021 - Continues Head of Department

  Cukurova University, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri

 • 2021 - Continues Bilimsel ve Sosyal Etkinlik Komisyonu Üyeliği

  Cukurova University, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri

 • 2021 - Continues Kalite Komisyonu Üyeliği

  Cukurova University, Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri

 • 2021 - Continues Akreditasyon, Sürekli Gelişim ve Yenilenme Kurulu Üyesi

  Cukurova University, Eczacılık Fakültesi

 • 2021 - Continues Eğitim ve Müfredat Kurulu üyesi

  Cukurova University, Eczacılık Fakültesi

 • 2014 - Continues Knowledge Pathway Program Üyeliği İngiltere

  Mersin University

 • 2015 - 2022 Eczacılık Fakültesi Burs Komisyonu Başkanlığı

  Mersin University, Faculty Of Pharmacy

 • 2020 - 2021 Fakülte Kurulu Üyesi

  Mersin University, Faculty Of Pharmacy, Department Of Basıc Pharmaceutıcal Scıences

 • 2020 - 2021 Birim Kalite Komisyonu Üyeliği

  Mersin University, Faculty Of Pharmacy, Department Of Basıc Pharmaceutıcal Scıences

 • 2020 - 2021 Birim Kalite Temsilciliği

  Mersin University, Faculty Of Pharmacy, Department Of Basıc Pharmaceutıcal Scıences

 • 2020 - 2021 Birim Kalite Komisyonu Üyesi

  Mersin University, Faculty Of Pharmacy

 • 2018 - 2021 Program ve Müfredat Geliştirme Komisyon Üyeliği

  Mersin University, Faculty Of Pharmacy, Department Of Basıc Pharmaceutıcal Scıences

 • 2018 - 2021 Komisyon Üyeliği

  Mersin University, Faculty Of Pharmacy

 • 2018 - 2021 Eğitim ve Müfredat Kurulu üyesi

  Mersin University, Faculty Of Pharmacy

 • 2016 - 2021 Fakülte Kurulu Üyeliği

  Mersin University, Faculty Of Pharmacy

 • 2016 - 2021 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Mersin University, Faculty Of Pharmacy

 • 2013 - 2021 Komisyon Üyeliği

  Mersin University, Faculty Of Pharmacy

 • 2016 - 2020 Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Başkanı

  Mersin University, Faculty Of Pharmacy, Department Of Basıc Pharmaceutıcal Scıences

 • 2016 - 2020 Çevre Etik Kurulu Üyeliği

  Mersin University, Rectorate

 • 2016 - 2019 Ethics Committee Member

  Mersin University, Rectorate, Çevre Etik Kurulu

 • 2016 - 2019 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Mersin University, Faculty Of Marıtıme

 • 2016 - 2019 Fakülte Kurulu Üyesi

  Mersin University, Faculty Of Marıtıme

 • 2015 - 2018 Komisyon BaşkanlığıEczacılık Fakültesi Burs Komisyonu

  Mersin University, Faculty Of Pharmacy, Department Of Basıc Pharmaceutıcal Scıences

 • 2012 - 2018 Enstitü Yönetim Kurulu Üyesi

  Mersin University, Faculty Of Pharmacy, Department Of Basıc Pharmaceutıcal Scıences

 • 2006 - 2018 Head of Department

  Mersin University, Faculty Of Pharmacy, Department Of Basıc Pharmaceutıcal Scıences

 • 2003 - 2018 Head of Department

  Mersin University, Faculty Of Pharmacy, Department Of Basıc Pharmaceutıcal Scıences

 • 2003 - 2018 Fakülte Kurulu Üyesi

  Mersin University, Faculty Of Pharmacy, Department Of Basıc Pharmaceutıcal Scıences

 • 2014 - 2017 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Mersin University, Faculty Of Pharmacy

 • 2013 - 2017 Rektörlük Stratejik Plan Komisyonu Üyesi

  Mersin University, Rectorate

 • 2008 - 2017 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Mersin University, Faculty Of Pharmacy, Department Of Basıc Pharmaceutıcal Scıences

 • 2013 - 2016 Member of the Senate

  Mersin University, Rectorate

 • 2013 - 2016 Member of the Senate

  Mersin University, Rectorate

 • 2012 - 2015 Yrd. Doç. Atama ve Görev Süresi Uzatma Komisyonu Üyesi

  Mersin University, Faculty Of Pharmacy, Department Of Basıc Pharmaceutıcal Scıences

 • 2012 - 2015 Fakülte Kurulu Üyesi

  Mersin University, Faculty Of Pharmacy

 • 2012 - 2015 Head of Department

  Mersin University, Faculty Of Pharmacy

 • 2012 - 2015 ENSTİTÜ KURULU ÜYESİ

  Mersin University, Instıtute Of Health Scıences

 • 2012 - 2015 Komisyon Üyeliği

  Mersin University, Faculty Of Pharmacy

 • 2012 - 2015 Head of Department

  Mersin University, Faculty Of Pharmacy

 • 2013 - 2014 Bilimsel Çalışmalar için Performans Değerlendirme, Ödüllendirme, Kriterlendirme, Oluşturma ve Yayınları Teşvik Etme Komisyonu Üyeliği

  Mersin University, Faculty Of Pharmacy, Department Of Basıc Pharmaceutıcal Scıences

 • 2013 - 2014 Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu ÜSİMP Üyeliği

  Mersin University, Rectorate

 • 2012 - 2014 Rektörlük Stratejik Plan Komisyonu Üyesi

  Mersin University, Rectorate

 • 2012 - 2014 Rektörlük Stratejik Plan Komisyonu Üyesi

  Mersin University, Rectorate

 • 2011 - 2014 Mersin Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı -Yaklaşık Maliyet Tespit ve İhale Komisyonu başkanlığı

  Mersin University, Faculty Of Pharmacy, Department Of Basıc Pharmaceutıcal Scıences

 • 2009 - 2014 Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği

  Mersin University, Advanced Technology Educatıon Research And Applıcatıon Center

 • 2009 - 2014 Director of the Center

  Mersin University, Advanced Technology Educatıon Research And Applıcatıon Center

 • 2009 - 2014 ArGe Proje Pazarı Düzenleme Kurulu Üyeliği

  Mersin University, Rectorate

 • 2009 - 2014 Merkez Yönetim Kurulu Üyesi

  Mersin University, Rectorate

 • 2009 - 2014 Arş. Uyg. Merkezi Müdürü

  Mersin University, Rectorate

 • 2008 - 2013 Member of ADEK Commission

  Mersin University, Rectorate, Mersin Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK)

 • 2008 - 2013 Akademik Değerlendirme Kurulu Üyeliği

  Mersin University, Rectorate

 • 2006 - 2012 Eczacılık Fakültesi Eğitim Komisyonu Üyesi

  Mersin University, Faculty Of Pharmacy, Department Of Basıc Pharmaceutıcal Scıences

 • 2006 - 2012 Eğitim Komisyonu Üyeliği

  Mersin University, Faculty Of Pharmacy

 • 2011 - 2011 Yaklaşık Maliyet Tespit ve İhale Komisyonu Başkanı

  Mersin University, Rectorate

 • 2007 - 2011 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Mersin University, Faculty Of Aquaculture

 • 2007 - 2011 Fakülte Kurulu Üyesi

  Mersin University, Faculty Of Aquaculture

 • 2007 - 2011 Director of the Center

  Mersin University, Scıences Research And Applıcatıon Center

 • 2007 - 2011 Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği

  Mersin University, Scıences Research And Applıcatıon Center

 • 2007 - 2011 Fakülte Kurulu Üyesi

  Mersin University, Faculty Of Pharmacy

 • 2004 - 2007 Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Mersin University, Faculty Of Pharmacy, Department Of Basıc Pharmaceutıcal Scıences

Courses

 • Undergraduate Sosyal Sorumluluk Projesi

 • Undergraduate Organik kimya 1

 • Undergraduate Eczacılığa Giriş ve Eczacılık Terminolojisi

 • Doctorate Literature survey, scientific presentation and writing rules of article

 • Undergraduate Laboratuvarda Güvenli Çalışma

 • Postgraduate Biyoaktif Moleküllerde Yapı Aydınlatma Yöntemleri

 • Doctorate Techniques in NMR spectroscopy

 • Postgraduate Biyoanalitik Teknikler

 • Doctorate Organic and Bioorganic Reaction Mechanisms

 • Undergraduate İlaç Tayininde NMR Spektroskopisi

 • Undergraduate Analitik Kimya I

 • Doctorate Modern spectral analysis methods

 • Undergraduate Analitik Kimya II

 • Undergraduate Organik Kimya II

 • Undergraduate Mesleki İngilizce

 • Postgraduate İlaç Analizleri

 • Undergraduate Ilaç Geliştirme ve Etken Madde Sentez Yöntemleri

 • Postgraduate İlaç Geliştirme ve Biyoaktif Molekül Sentezi

 • Undergraduate Genel Kimya

 • Undergraduate Mezuniyet Projesi I

 • Undergraduate Endüstriyel Eczacılıkta AR-GE ve İnovasyon

 • Undergraduate Yaşam Kimyası