Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Books & Book Chapters

Pozitif Kişilik Özellikleri

in: Ceza İnfaz Kurumlarında Psikososyal Yaklaşımlar, Yam Faruk Caner, Korkmaz Ozan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, pp.291-314, 2023

Aile Psikolojik Danışmanlığı Etik Standartlar

in: Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Psikolojik Danışma Etik Kodları, Fatma Ebru İkiz,Aslı Uz Baş,Ümüt Arslan, Editor, Türk PDR Derneği Yayınları, Ankara, pp.124-127, 2021

Çocukluk Döneminde Kariyer Gelişimi

in: Yaşam Boyu Kariyer Gelişimi, Diğdem Müge Siyez,Tansu Mutlu Çaykuş, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.133-166, 2020

Metrics

Publication

22

Citation (WoS)

5

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

10

H-Index (Scopus)

1

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals