Education Information

Education Information

 • 2019 - Continues Doctorate

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 2017 - 2019 Postgraduate

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turkey

 • 2010 - 2014 Undergraduate

  Cukurova University, Eğitim Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2019 Postgraduate

  Psikolojik danışmanların mesleki bağlılıklarının bir yordayıcısı olarak psikolojik danışma öz-yeterliliği

  Cukurova University, Sosyal Bilimler Enstitüsü