Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

RESEARCHING THE FUTURE TREND OF COAL PRODUCTION IN TURKEY

ANKARA INTERNATIONAL CONGRESS ON SCIENTIFIC RESEARCH-VII, Ankara, Turkey, 2 - 04 December 2022, pp.2031-2037

Prediction of Unit Cost of an Open-Pit Chrome Mine Using Long Short-Term Memory (LSTM) Method

Türkiye 27. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 22 - 25 March 2022, pp.116-126 Sustainable Development

Evaluation of Exports of Natural Stone in Turkey Mining Sector

10th International Marble & Natural Stone Congress and Exhibition of Turkey, Bursa, Turkey, 13 - 14 December 2019, pp.27-33

Kömür Madenciliğinde Ölümlü İş Kazalarının Karşılaştırılması: Türkiye-Çin Örneği

Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu'2019, Adana, Turkey, 3 - 04 October 2019, pp.109-117

NETCAD/MADİOS Modülünün Örnek Bir Maden Sahasına Uygulanması

Türkiye 21. Uluslararası Kömür Kongresi, Zonguldak, Turkey, 11 - 13 April 2018, pp.207-217

Mersin/Erdemli Bölgesindeki Mermer Ocaklarının Fiziko-Mekanik Özelliklerinin Değerlendirilmesi

9th International Marble and Natural Stones Congress and Exhibition of Turkey, Antalya, Turkey, 13 - 15 December 2017, pp.317-324

AEL/Kışlaköy Açık Ocağında Radarlı Şev İzleme Sistemi Kullanılarak Heyelanın Önceden Tahmin Edilmesi

Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu'2017, Adana, Turkey, 2 - 03 November 2017, pp.120-130

Madencilikte Nakliye Yolu ve Döküm Dizayn Prosedürü Araştırılması: Örnek Bir Uygulama

Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu'2017, Adana, Turkey, 2 - 03 November 2017, pp.684-695

Application of DBSCAN Clustering Method to a Copper Mine

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Turkey, 25 - 27 October 2017, pp.1715-1718

Çimento Sektöründe Basınç Dayanımının Esnek Hesaplama Yöntemleri ile Modellenmesi

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Turkey, 25 - 27 October 2017, pp.387-392

Kireçle Zemin Iyilestirilmesinin Zamana Baglı Dayanıma Katkısı

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Turkey, 25 - 27 October 2017, pp.396

Production of CaO briquettes from calcium carbide slag for re-use in the process of CaC2 production

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Turkey, 25 - 27 October 2017, pp.1

Düşük Kaliteli Kömürlerde Tenör-Tonaj Eğrileri ile Günlük Üretim Planlarının Hazırlanması

Türkiye 25. Uluslararası Madencilik Kongresi ve Sergisi, Antalya, Turkey, 11 - 14 April 2017, pp.283-290

Afşin-Elbistan Linyitleri Kışlaköy Açık Ocak İşletmesinin Bilgisayar Yardımıyla Değerlendirilmesi

1. International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Turkey, 26 - 28 October 2016, pp.1-10

Yüzey Modelleme Teknikleri ve Bir Kömür Yatağına Uygulanması

Türkiye 24. Uluslararası Madencilik Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 17 April 2015, pp.229-240

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

37

Citation (WoS)

54

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

67

H-Index (Scopus)

4

Project

8

Intellectual Property

1
UN Sustainable Development Goals