Education Information

Education Information

  • 1999 - 2004 Expertise In Medicine

    Cukurova University, Tıp Fakültesi, Acil, Turkey

Dissertations

  • 2004 Doctorate

    Yılan Isırmalarında düşük doz antivenom tedavinin etkinliği ve sistemik tümör nekrozis faktör-? salınımının mortalite ve morbidite ile olan ilişkisi

    Cukurova University, Acil Tıp, Acil Tıp Ad