Arş.Gör.

KASIM ZOR


Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyografi

Kasım Zor holds a Master of Science degree in Electrical and Electronics Engineering from Çukurova University, where he is currently a PhD student.

?

He has been working as a research assistant at Electrical and Electronic Engineering Department of Adana Alparslan Türkeş Science and Technology University since February 2013.

?

His research interests include energy forecasting, distributed generation, energy efficiency, energy economics, and smart grid.

?

He is a member of UCTEA Chamber of Electrical Engineers.

Eğitim Bilgileri

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Doktora

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Türkiye

2012 - 2015

2012 - 2015

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisiği, Türkiye

2004 - 2010

2004 - 2010

Lisans

Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, Türkiye

2007 - 2008

2007 - 2008

Lisans

Linköpings Universitet (Linköping University), Institute Of Technology, Electrical And Electronics Engineering, İsveç

Yaptığı Tezler

2015

2015

Yüksek Lisans

DEVELOPING A SOFTWARE PROGRAM TO DETERMINE THE OPTIMAL CAPACITY RATING OF COGENERATION AND TRIGENERATION PLANTS DRIVEN BY GAS ENGINES FOR UNLICENSED GENERATION OF ELECTRICITY

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisiği

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

Almanca

C1 İleri

C1 İleri

İngilizce

B1 Orta

B1 Orta

İsveççe

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2015

2015

Biyogaz Sistemlerinin Tasarımı ve Projelendirmesi Eğitimi

Diğer

Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Merkezi (Ege Üni. Güneş En. Ens.)

2014

2014

Solar Expert Photovoltaics

Diğer

Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie e.V.

2012

2012

Zaman Yönetimi Eğitimi

Diğer

TMI Türkiye

2012

2012

Sunum Teknikleri Eğitimi

Diğer

TMI Türkiye

2012

2012

Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Eğitimi

Diğer

EMO Adana

Araştırma Alanları

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Enerji, Enerji Üretim İstasyonları ve Tesisleri , Yenilenebilir Enerji, Mühendislik ve Teknoloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2017 - Devam Ediyor

2017 - Devam Ediyor

Araştırma Görevlisi

Adana Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

2013 - 2017

2013 - 2017

Araştırma Görevlisi

Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

2013 - 2013

2013 - 2013

Araştırma Görevlisi

Adana Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi, Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Yönetimsel Görevler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Application of Statistical and Artificial Intelligence Techniques for Medium-Term Electrical Energy Forecasting: A Case Study for a Regional Hospital

TEKE A. , ÇELİK Ö., ZOR K. , TİMUR O. , İBRİKÇİ T.

Journal of Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2015

2015

Calculating Payback Periods for Energy Efficiency Improvement Applications at a University Hospital

TEKE A. , Timur O. , ZOR K.

Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, cilt.30, ss.27-38, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2013

2013

Pistonlu Gaz Motorlarıyla Tahrik Edilen Kojenerasyon Sistemleri İle Yerinde Enerji Üretimi

ZOR K. , TEKE A.

3e Electrotech - Aylık Enerji, Elektrik, Elektronik Teknolojileri Dergisi, ss.176-182, 2013 (Hakemsiz Dergi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2015

2015

Akıllı Eviriciler ile Yenilenebilir Enerji Tabanlı Dağınık Üretim Sistemlerinin Akıllı Şebekelere Entegrasyonu

Latran M. B. , TEKE A. , ZOR K.

IV. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 21 - 24 Ekim 2015, cilt.2015/612, ss.246-255

2015

2015

Biyokütle ve Katı Atıkların Yakıt Olarak Kullanıldığı Gaz Motorlu Kojenerasyon Santralleri ile Yenilenebilir Enerji Üretimi

ZOR K. , TEKE A. , TÜMAY M.

VIII. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (YEKSEM 2015), Adana, Türkiye, 15 - 16 Ekim 2015, cilt.2015/610, ss.91-95

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2015 - Devam Ediyor

2015 - Devam Ediyor

Journal of World's Electrical Engineering and Technology

Editörler Kurulu Üyesi

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Elektrik Mühendisleri Odası

Üye

2008 - Devam Ediyor

2008 - Devam Ediyor

IEEE

Üye

Bilimsel Hakemlikler

Haziran 2014

Haziran 2014

IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems (IEPS 2014)

Diğer Dergiler

Mayıs 2014

Mayıs 2014

IEEE International Energy Conference (ENERGYCON 2014)

Diğer Dergiler

Mayıs 2013

Mayıs 2013

Majlesi Journal of Electrical Engineering

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Ödüller

Nisan 2014

Nisan 2014

EEEAG-113E769 nolu proje bursu

TÜBİTAK EEEAGDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2016

2016

The European Conference on Sustainability, Energy & the Environment 2016

Katılımcı

Brighton-İngiltere

2015

2015

IV. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2015

2015

10th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems - SDEWES 2015

Oturum Başkanı

Dubrovnik-Hırvatistan

2015

2015

VIII. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu (YEKSEM 2015)

Katılımcı

Adana-Türkiye

2015

2015

10th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems (SDEWES 2015)

Katılımcı

Dubrovnik-Hırvatistan

2015

2015

21th International Energy and Environment Fair and Conference (ICCI 2015)

Katılımcı

İstanbul-Türkiye

2014

2014

1st South East European Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems - SEE SDEWES 2014

Oturum Başkanı

Ohrid-Makedonya

2014

2014

1st South East European Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems - SEE SDEWES Ohrid 2014

Katılımcı

Ohrid-Makedonya

Burslar

2007 - Devam Ediyor

2007 - Devam Ediyor

Erasmus Lisans Öğrenimi Bursu (Linköping, İsveç)

Avrupa Birliği Komisyonu

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 2

h-indeksi (WOS): 1